Kui saate kauba kätte, siis palume tootepakend avada ettevaatlikult tooteid kahjustamata. Palume olla hoolikad, sest pakendi hooletu avamise tõttu on toodet kahjustada. Sel juhul jätame endale õiguse kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

1.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust saates e-kirja aadressile info@blackpepper.ee

Oleme vastutavad  ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

2. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

2.1.  Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (kauba SmartPOSTi pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 7). 

2.2.  Kuna juhindume paberivabast asjaajamisest, siis kauba tagastamiseks saab klient anda meile teada blackpepper.ee kontakt mooduli kaudu http://blackpepper.ee/est/black-pepper/kontakt/  oma soovist lepingust taganeda. Kauba tagastamisel kulud on kliendi kanda. Tagastamiseks palume saata kaup Järve Selveri Smartposti või Omniva pakiautomaati. Saajaks on Kvarts Trading OÜ ja kontakttelefoni numbriks märkida 5246207.

2.3.  Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. 

2.4.  Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga.  Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

3.5.  Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt pakendist välja võetud aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid hügieenitooted, toidukaubad ja joogid). 

3.6.  Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma vastavalt müügitingimuste punktile 6.2., 7 kalendripäeva jooksul kauba tagasi jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

3.7.  Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

4. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

47.1.  Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

4.2.  Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@blackpepper.ee või Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

4.3.  Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

4.4.  Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

4.5.  Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.